Tikėjimas netikėjimas, religija nereligija

Delfi skelbia straipsnelį „Mano tikėjimas: krikštijau dukrą, nes norėjau ją aprengti balta suknele“

Tai įdomus tikinčiosios, kuriai įgriso formali religija, pavyzdys:

Dar tikiu, kad bažnyčia, nemokėdama mokesčių ir priimdama pinigus iš žmonių, neturi teisės aiškinti, kaip kam gyventi. Neturėtų jos atstovai kalbėti televizijoje ir smerkti abortų, eutanazijos ir homoseksualumo. Mano nuomone, bažnyčia turėtų egzistuoti kaip gėrio ir atjautos šaltinis. Būnant gėriu nereikia aiškinti, kam su kuo ir kada mylėtis. Būnant gėriu reikia tiesiog daryti gera. Darant gėrį reikia įkvėpti kitus daryti gerus darbus. Ir pasaulis bus geresnis.