Montpellier (Prancūzija) teismo sprendimas dėl Prakartėlės eksponavimo

Montpellier miesto, Prancūzijos pietuose, teismas priėmė sprendimą dėl Prakartėlės Beziers miesto merijos patalpose, patvirtindamas 2014 metų teismo sprendimą, jog Prakartėlė neprieštarauja valstybės pasaulietiškumo principui, nes religinė jos reikšmė yra viena iš galimų, greta istorinės ir kultūrinės.

„Žmogaus teisių lyga“ pasivadinusi sekuliarių ir ateistinių pažiūrų žmonių asociacija, priešingai, visomis išgalėmis siekė pašalinti Prakartėlę, pareiškė, kad rankų nenuleis ir kreipsis į apeliacinį teismą. Prancūzijoje šiuo metu vyksta kelios „Prakartėlių bylos“, kuriose priimti sprendimai veiks ir ateities sprendimus panašiais klausimais.

„Žmogaus teisių lyga“ citavo 1905 metų dėl „Bažnyčių ir valstybės atskyrimo“ įstatymo nuostatą, jog valstybės institucijose yra draudžiama iškabinti religinius ženklus. Tačiau teismas nurodė, kad, žvelgiant į įstatymo parlamentines diskusijas, šis draudimas galioja tik tokiems ženklams, kurie, galima sakyti, imperatyviai perša religines nuomones.

(Pagal bernardinai.lt)