Religijos marketingas

Lietuvos rytas rašo apie tai, kad sunkiau parduoti būstą, kuriame mirė/žuvo/gyveno išprotėjęs žmogus.

Kai patalpoje miršta žmogus, čia būtina atlikti šventinimo procedūrą. Tokią išeitį gyviesiems siūlo dvasininkai.

Šiaulių Švč.Mergalės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Vytautas Kadys sakė, jog  po žmogaus mirties būtina pašventinti tą vietą, kurioje iškeliauta į amžinybę: „Ligoninėse, slaugos namuose taip nutinka itin dažnai. Tada kviečiamas įstaigos kapelionas. Gyvenamuosius namus pašventina parapijos kunigas.“

Šventinimo apeiga atliekama ne dėl mirusiojo, o dėl gyvųjų – kad jiems būtų ramu. „Už anapilin iškeliavusio nelaimingo žmogaus vėlę reikia melstis“, – teigė klebonas.

(Pagal bustas.lrytas.lt)

Priminimas

Žmogaus sąmonė yra smegenų veiklos padarinys: žmogus miršta ir jam viskas tuo ir baigiasi. Nebūna nei vaiduoklių, nei sielų, nei dvasių nei pomirtinio gyvenimo.