Katalikai mokys apie ateizmą

Katalikai jums papasakos apie tai, ką teigia ateizmas. Nieko gero iš to nesitikiu.

Nuo spalio mėn. pirmadieniais, 18 val. kviečiama į Krikščionybės pagrindų kursą. Kiekvieną paskaitą skaito skirtingi dėstytojai – pasauliečiai ir dvasininkai, konkrečios temos žinovai iš visos Lietuvos. Klausytojai sužinos, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikalinga religinė bendruomenė, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t.

(Pagal Bernardinai.lt)