Triukšmadariai Kaune

Kauniečiai jau kurį laiką stebisi, o kai kas net piktinasi, kad kasdien virš miesto trumpam pasklinda laidotuvių muziką primenančios varpų melodijos, ir dėl to kaltina Kauno kariljonierius. Tačiau šie niekuo dėti. Tai – dvasininkų sumanymas.

„Ne iš vieno kauniečio taip pat girdėjau klausimą ir net pasipiktinimą, neva ką mes čia sumanėme, kodėl tokią liūdną melodiją kasdien grojame. Tačiau tos melodijos sklinda ne iš Kauno kariljono varpinės“, – sakė R.Eimontas.

Paaiškėjo, kad elektroninius varpus prieš mėnesį įsigijo Kauno Prisikėlimo bazilika. Jos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius sakė, kad iki šiol bažnyčioje varpų nebuvo.

Juos prieš mėnesį pavyko įsigyti Lenkijoje. Elektroniniai varpai sumontuoti pagrindinio bazilikos 70 metrų aukščio bokšto viršuje. Kadangi bažnyčia yra geroje miesto vietoje Žaliakalnyje, pučiant tam tikros krypties vėjui iš jos bokšto sklindantys garsai dažnai pasiekia Kauno centrą ir kitus mikrorajonus.

„Elektroniniai varpai užprogramuoti taip, kad kasdien 12 valandą ir prieš pavakarės mišias kviečia melstis. Jie atlieka Viešpaties Angelo maldos melodiją“, – sakė monsinjoras.

(Pagal lrytas.lt)