Apsaugok, dieve, žmones nuo žmogaus teisių asociacijos pirmininko

Į „Vakaro žinių“ klausimus atsakė Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas.

– Dabar daug diskutuojama, kokios vertybės gali vienyti Europos Sąjungą ir kalbama apie vadinamąjį „konstitucinį patriotizmą“, nes ES politikai nusprendė, kad tautinių valstybių neturėtų likti. Tokio požiūrio šalininkai aiškina, esą „konstitucinis patriotizmas“ galėtų suvienyti europiečius teisiniu pagrindu ir taip jie visi staiga taptų vieningos Europos patriotais. Tačiau man visada norisi paklausti: o kokios vertybės vienija šitoje Europoje, nes bet koks patriotizmas gali gyvuoti tik tam tikrų vertybių pagrindu. Bėda ta, kad Europoje šiuo metu vyksta kultūriniai karai ir daugelį tradicinių vertybių bandoma perkainoti. Pavyzdžiui, bandoma pakeisti šeimos sampratą, peršama vienalyčių santuokų propaganda, brukamas „naujas“ požiūris į žmogaus gyvybę, eutanaziją, vaikų „gaminimą“ mėgintuvėliuose, abortus, net vaikams peršamas lytinis švietimas ir masturbacija, išrandama kažkokia trečioji „socialinė lytis“, pakeičianti vyro ir moters sampratą, ir t.t. Taigi tūkstančius metų gyvavusios krikščioniškos vertybės yra keičiamos į laiko nepatikrintus eksperimentus. Aišku, visi tie, kurie bruka tokius „naujus“ požiūrius, ir patys tuo netiki, tačiau juk visada artėja kokie nors rinkimai… Kitaip tariant, niekas nepaaiškina, kas gali vienyti europiečius sunaikinus tautinę valstybę, kai nuolat puolamas tautiškumas ir tradicinės vertybės. Sunaikinti viską galima, tačiau juk nėra jokio pakaitalo ir žmonės tai intuityviai jaučia, jie taip pat jaučia pavojų iš tokių etikečių klijuotojų bei „naujovių“ ieškotojų. Apskritai kažką keičiant reikia pasiūlyti alternatyvą, o tautiškumui bei nacionalinėms valstybėms jokios alternatyvos nėra. Todėl bandoma visa tai apjuodinti pasitelkiant tokius neigiamus personažus, kad žmonės greičiau pereitų prie tų laiko nepatikrintų „naujovių“. Kiek matau įvairiausių postringavimų viešojoje erdvėje, tai politikai tiesiog nežino – jiems iškelta užduotis panaikinti nacionalines valstybes, o kas turi atsirasti vietoj jų – jiems nepasakė. Todėl bet kuris faktas, kuris gali sumenkinti tautinės valstybės bei tautiškumo reikšmę, panaudojamas propagandiniais sumetimais.

(Pagal Respublika.lt)

Ar tikrai galima tikėtis kokio žmogaus teisių situacijos pagerėjimo Lietuvoje, kai Lietuvos žmogaus teisių asociacijos (wikipedia) pirmininkas pasisako prieš žmonių teises? O alternatyvų vienoms ar kitoms vertybėms visuomet yra: pvz. atvirumas, žmonių bendrumas ir nesusiskaldymas pagal gimimo vietą, pagal tai, kas buvo jų tėvai, arba pagal tai, kaip įvairūs feodalai pasidalino žemes.