„Alternatyviosios“ medicinos reglamentavimas negali būti skubotas

Sveikatos apsaugos ministerija atmeta viešoje erdvėje išsakytus kaltinimus esą  ministerija nesugebėjo parengti Netradicinės medicinos įstatymo projekto, todėl Seimas teiksiąs svarstymui savo teisės aktą. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė apgailestauja dėl pasirodžiusios klaidinančios informacijos, nors pripažįsta, kad Netradicinės medicinos įstatymo projekto kelias į Seimą nėra lengvas.

Ministrės teigimu, įstatymo rengimo procesas užtruko dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių.

„Reikėjo integruoti iki šiol nereglamentuotą veiklą į sveikatinimo  sritį,  įvertinti daugybę aspektų, nustatyti esamas problemas, numatyti jų sprendimui būtinas nuostatas, reikalingas įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų projektų rengimui. Nebuvo ir sutarimo tarp specialistų, kokias veiklos sritis apimti, nes jų yra labai daug. Vienoms yra būtinas griežtas reglamentavimas, kitoms liberalesnis. Tenka pripažinti, kad nebuvo ir lankstaus vadovavimo darbo grupei, rengusiai projektą“, – sako R. Šalaševičiūtė.

Ministrė taip pat pažymi, kad šių metų kovo mėnesį Vyriausybei priėmus sprendimą, kad     netradicinės medicinos praktikos reglamentavimas – prioritetinė teisėkūros iniciatyva, pagal  teisės aktų reikalavimus prieš teikiant įstatymo projektą svarstymui, buvo privalu parengti netradicinės medicinos praktikos reglamentavimo numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą. Tokiame dokumente turi būti numatyti visų kitų teisės aktų, susijusių su pagrindiniu projektu, pakeitimai.

(Pagal ELTA)

Deja, gydymo skirstymas į mediciną ir alternatyviąją mediciną yra neteisingas ir prisideda tik prie dvigubų standartų taikymo.

  • Gydymo būdas arba veikia, arba neveikia.
  • Gydymo būdas arba yra patikrintas, arba yra nepatikrintas.
  • Jeigu jis nepatikrintas, tai kodėl leidžiama eksperimentuoti su žmonėmis?
  • Jeigu gydymo būdas yra patikrintas ir veikia – tai reiškia, kad jis gali būti alternatyva tik kitam veikiančiam gydymo būdui.
  • Jeigu gydymo būdas yra patikrintas ir neveikia – tai kokia gi čia alternatyva?