Keistas argumentas tikėjimui

Bernardinai rašo apie tai, kad tikėti verta tam, kad išlaikytume patriarachalinį modelį, tam kad daugiau vaikų prigimdytume.

Vienas knygos veikėjų Godfrua Lamperioras cituoja 22 ES valstybėse atliktą tyrimą, kuris esą konstatuoja, kad tikėjimas yra selekcijos pranašumas. Trumpai tariant, išpažįstantieji vieną iš trijų pagrindinių monoteistinių religijų yra linkę turėti daugiau vaikų nei ateistų ar agnostikų poros. Tad nuo krikščionybės nusisukanti Europa kartu yra ir demografinei katastrofai pasmerkta Europa. Sekuliarioje visuomenėje kinta ir šeimos samprata arba, kaip pabrėžia pats pasakotojas, subyra patriarchalinis modelis, išlaikęs socialinės sistemos pastovumą ir tuo pat metu užtikrinęs didesnį gimstamumą.

(Pagal Bernardinai.lt)

  • Patriarachalinis modelis yra nukreiptas prieš žmonių lygybę
  • Tikėti nesąmonėmis dėl šalutinių to tikėjimo efektų yra kvaila
  • Demografines problemas galima spręsti ir kitais būdais – pvz. imigracija
  • Taip pat tokia apklausa nerodo priežastingumo… pvz. ar gali būti, kad mažiau išsilavinę žmonės yra labiau tikintys, ir tuo pačiu mažiau išsilavinę žmonės turi daugiau vaikų? Arba koks nors dar gerokai sudėtingesnis priežastingumo ryšys?