Valdžios darbas turėtų būti gerinti situaciją

Baisu stebėti tai, kaip Lietuvos Seimo nariai specialiai ir aktyviai bando kenkti Lietuvos piliečiams.

Šeimą su santuoka Konstitucijoje tiesiogiai susieti siekiantys parlamentarai sieks keisti pagrindiniu projektams paskirtą Teisės ir teisėtvarkos komitetą (TTK).

Iniciatoriai teigia, kad projektų svarstymas yra vilkinamas, nes parlamentui jie pateikti dar 2013 metų gruodį, o iki šiol negrįžta į plenarinių posėdžių salę svarstymui, kol nėra apsvarstyti pagrindiniame komitete.

[..]

Seimas po pateikimo yra pritaręs projektams, kurie šeimą susietų su santuoka, įrašytų draudimą įsivaikinti homoseksualiems asmenims. Konstitucijos pataisos  projektas, kurį teikimui buvo pasirašę 106 Seimo nariai, numato pagrindinį šalies įstatymą papildyti nuostatomis, jog „šeima sukuriama sudarius santuoką“ ir „šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“. Vyriausybė projektui yra pateikusi išvadą, kad siūlomas reguliavimas – diskriminacinis. Nepritarimas grindžiamas ir tuo, kad Konstitucijos pataisa gali prieštarauti Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai.

Konstitucijos pataisas pateikę Seimo nariai teigia, kad „saugodama šeimą valstybė pirmiausiai turi saugoti prigimtinę šeimos struktūrą“, o ši struktūra „remiasi santuoka ir giminystės arba kraujo ryšiais“.

[..]

Taip pat Seimas po pateikimo yra pritaręs Civilinio kodekso ir Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisoms, kad „kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo“. Taip pat siūloma nustatyti, kad sprendžiant su vaiko įvaikinimu ar globa susijusius klausimus „prioritetas turi būti teikiamas vaiko poreikiui turėti abiejų lyčių tėvus (įtėvius), galinčius šeimoje  prisiimti tėvystės ir motinystės pareigas“. Į įstatymą taip pat norima įrašyti, kad „valstybė neturi priimti tokių teisės aktų bei kitiems asmenims suteikti teisių, kurių pasekmėje vaikui būtų atimta galimybė turėti tėvą (įtėvį) ir motiną (įmotę)“.

(Pagal KaunoDiena.lt)

Taip pat dėl įsivaikinimo, tyrimai rodo, kad vaikų gerbūvis ir psichologinė sveikata nepriklauso nuo tėvų lyties ar lytinės orientacijos.