Lietuvos vyskupai Steimo teisės ir teisėtvarkos komiteto diskusijose kovoja už žmonių diskriminaciją

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui (TTK) surengus klausymus dėl šeimą tiesiogiai su santuoka susiejančios Konstitucijos pataisos, išsiskyrė dvi nuomonės: šeimos statusą pripažinti tik gyvenantiems santuokoje ir kita – tokiu apibrėžimu nediskriminuoti nesusituokusių kartu gyvenančių asmenų.

Vyskupų konferencijos atstovas teisininkas Vygantas Malinauskas diskusijoje išsakė poziciją, jog šeimos santykiai turi būti pripažįstami tik susituokusiems, tai yra apie šeimos sudarymą deklaravusiems asmenims, o prigimtiniai šeimos santykiai dar gali kilti iš motinystės ir tėvystės.

„Pagrindinis klausimas – ar būtų teisinga pripažinti šeimos statusą tiems, kurie gyvena kartu, bet nėra susitarę sukurti šeimos teisinių santykių. Šioje vietoje atsakymas į klausimą aiškus – jei asmenys gyvena kartu, tačiau jie neketina sukurti šeimos teisinių santykių, šeimos statusas jiems neturėtų būti primetamas. Kaip sužinoti, ar asmenys yra apsisprendę sukurti šeimos teisinius santykius? Tai yra įmanoma tik tuo atveju, jei jie tai deklaruoja“,- sakė V.Malinauskas.

(Pagal DELFI)

Jeigu jūs sakote, kad esate „už tradicinę šeimą“, bet iš tikro stengiatės trukdyti laimingai gyventi visoms kitoms šeimoms (nesusituokusioms ar vienos lyties asmenų), tai jūs nesate už šeimą, jūs esate už žmonių diskriminaciją. Anksčiau JAV dėl rasizmo buvo draudžiama tuoktis juodaodžiams su baltaisiais. Nematau jokio esminio skirtumo tarp to istorinio rasizmo ir šiuolaikinio judėjimo „už šeimą“.

Jeigu jūs sakote, kad žmonės turėtų deklaruoti savo įsipareigojimus, tačiau stengiatės, kad jie neturėtų galimybės įregistruoti tų sugebėjimų (pvz. kad neturėtų galimybės įregistruoti civilinę partnerystę), kad neturėtų teisės susituokti (vienos lyties asmenų šeimoms), tai jūs esate veidmainiai.

Jeigu jūs reikalaujate santykių įregistravimo ir nepripažįstate de-facto šeimų, tai jūs kovojate už tai, kad šeimos suirimo atveju nebūtų ginamos silpnesnės pusės teisės.

One thought to “Lietuvos vyskupai Steimo teisės ir teisėtvarkos komiteto diskusijose kovoja už žmonių diskriminaciją”

  1. Iš vienos pusės, tikrai teisiškai protinga apibrėžti, kas gi yra ta „šeima“, jei šio statuso turėjimas įgalina asmenis gauti kokią nors valstybės paramą ar lengvatas. Tarkime, jei remiamos nepasiturinčios „šeimos“, tai tikriausiai prasminga išsiaiškinti, kas laikoma „šeima“. Iš kitos pusės, jei tik ribotas kiekis asmenų gali pasiekti šį statusą, tada apibrėžimas tampa diskriminaciniu, nes nėra jokio esminio skirtumu tarp skirtingų lyčių ar tos pačios lyties asmenų, kurie nori turėti tą patį teisinį statusą. Taigi, iš esmės valstybė kaip ir galėtų įteisinti šeimos apibrėžimą, kuris šeimą traktuotų kaip susituokusius asmenis, ar asmenis auginančius vaikus, tačiau pirmiausia turėtų būti įteisinta galimybė žmonėms tuoktis.
    Kitas dalykas, kas labai erzina, yra tai, jog visame šiame reikale dalyvauja religinių bendruomenių atstovai, nors jie turėtų visiškai nesikišti į valstybės reikalus. Todėl norisi priešintis šiam reikalui iš principinės pozicijos, nepasitikint pačios iniciatyvos objektyvumu ir motyvų skaidrumu.

Komentavimo galimybė išjungta.