Egzorcistai – krikščionys teroristai?

Kai dvasininkai aiškina, jog psalmės, kuriose raginama pagonims dantis išdaužyt, tėra tik simbolinė kalba, verkti norisi. Žiaurius Senojo Testamento tekstus gieda vienuolės angeliškais veidais – tokios, kurios nė musės nepasimeldusios nenuskriaustų.

Tačiau kodėl tada baisimės islamo šventraščiais? Jei Biblijoje yra parašyta, kad krislus pirmiausia reikia išrinkti iš savo akių, ar neturėtume atidžiai įsižiūrėti tai, kaip fundamentalistiškai auklėjami mūsiškiai krikščionys?

Kunigai net per Šv. Mišias baugina, kad šiukštu nemedituotumėte ir nesilankstytumėte jogos pozomis. Jei nusipirkote kokį nors skambaliuką su rytietišku in ir jan ženklu, tai – pragaro garsai. O jei dar patikėsite kokiomis nors Taro kortomis ar pradėsite skaityti sapnininką, pats tapsite piktosios dvasios buveine.

(Pagal lrytas)