Šiais metais vienos lyties asmenų vedybas įteisino 4 šalys

Nepaisant to, kad Slovėnija nusprendė ir toliau diskriminuoti šeimas, neatitinkančias krikščioniško apibrėžimo, šiais metais dideles žmonių grupes diskriminuoti nustojo šios šalys:

  • Suo­mi­ja (pri­im­ta 2015, įsi­ga­lios nuo 2017)
  • Ai­ri­ja (2015)
  • JAV (2015)
  • Mek­si­ka (2015)

(Pagal lzinios)