Kodėl yra tiek daug religijų ir tikėjimų?

Tikėjimų ir religijų gausą galima mėginti paaiškinti visiems žmonėms bendru religiniu jausmu ar Dievo artumo patirtimi per jų sąžinę. Katalikų Bažnyčios Katekizmo (KBK) pradžioje rašoma: ,,Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, nes žmogus sukurtas Dievo ir Dievui;“ ,,Istorijoje iki pat šių dienų savąjį Dievo ieškojimą žmonės išreiškia įvairiais būdais – tikėjimais ir religiniais veiksmais tos išraiškos formos yra tokios visuotinės, kad žmogų galima pavadinti religine būtybe“ (KBK 27, 28). Tad tikėjimų gausa rodo, jog kiekvienas žmogus turi religinį jausmą, o kiekvienoje kultūroje tas religingumas įgauna savitų bruožų.

(Pagal Jūs klausiate, „Kataliko balsas“ atsako – Bernardinai.lt)

Kita vertus, tikėjimų gausa ko gero reiškia, kad, žmonės  krikščionių tikėjimas yra toks pats nepagrįstas, kaip ir bet kuri kita religija.