Sprendimą dėl lyties keitimo Seimui tikisi pateikti pavasarį

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis ti­ki­si pa­va­sa­rį Sei­mui pri­sta­ty­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­są, kaip reg­la­men­tuo­ti ly­ties kei­ti­mą.

(Pagal lzinios.lt)