Sofijos pasakojimas apie apsilankymą pas scientologus

Sofija ant sofos rašo apie savo apsilankymą pas scientologus JAV:

Man, dar tik atradinėjančiai Ameriką, scientologai ir jų lankstinukai atrodo kaip egzotiška naujovė. Portlande (OR) jie įsikūrę pačiame miesto centre. Fojė už stalo sėdinti administratorė, malonios išvaizdos moterėlė klausia manęs, ar buvau čia anksčiau? Ir drąsina pasivaikščioti po dvi erdves sales, kur pilna televizorių, knygų, DVD, brošiūrų, ir beveik prie kiekvieno parašyta „Take one please. FREE“. Prisirenku tiek makulatūros, kad jau reikia eiti paprašyti maišelio, kai žvilgsnis sustoja ties keistu įrenginiu. „See a thought“ sako užrašas ant sienos.

Priminimas

Scientologija yra amerikiečių fantastikos rašytojo Lafayette Ronald Hubbard įkurta sekta/religija.

Nauji nariai dažniausiai įtraukiami į sektą, siūlant praeiti „psichologinį“ testą, skirtą tariamoms psichologinėms ir pan. problemoms atrasti. Užpildydami šį testą, žmonės suteikia sektai pakankamai didelį kiekį asmeninės informacijos, kad sekta galėtų pradėti jais manipuliuoti, įtraukti į savo veiklą, panaudojant „auditingo“ metodus. Sektos narių hierarchija pagrįsta žiniomis, kurias įgyti gali atitinkamus pinigus sumokėję sektos nariai. Aukštesnio lygio žinios kainuoja daugiau, tačiau sektos nariai, jas įgiję, ilgainiui gauna teisę mokyti žemesnio lygio narius bei jiems perpardavinėti nupirktas žinias. Todėl, skirtingai nuo daugelio kitų sektų, šioje seniausi sektos nariai būna suinteresuojami dar ir finansiškai. Tam, kad senesni nariai neturėtų galimybės pasitraukti, jie dažnai įtraukiami į nusikalstamą veiklą ir paskui, esant reikalui, šantažuojami.