Nelesbeitė Šalčiūtė nesupranta lesbietės Šalčiūtės

lrytas.lt rašo apie Ramanausko pokalbį su Šalčiūte:

Ne, ji nėra nusistačiusi prieš gėjus ar jų santuokas, bet jei pati būtų lesbietė, stengtųsi gyventi tykiai ir savo orientacijos neafišuoti. Štai kodėl jai nesuprantami gėjų paradai.

Labai veidmainiškai skamba tai, kad viename sakinyje ji paskelbia apie savo „neafišuojamą“ orientaciją, o po to pradeda aiškinti, kad jai nesuprantama lygybė, kad stengtųsi slėpti savo orientaciją, jeigu būtų lesbietė.