Gender ideologija? Ne, tai tik žmogiškumas

Sausio viduryje Albertos apskrities Kanadoje katalikiškos mokyklos susidūrė su staigmena – gairėmis apie „skirtingas lytines orientacijas, tapatybes ir išraiškas gerbiančios mokymosi aplinkos kūrimą“. Jos parengtos prieš gerą pusmetį rinkimus laimėjusios kairiosios NDP partijos iniciatyva, be deramų konsultacijų. Albertos provincijoje yra 400 su viršum katalikiškų mokyklų, kurias lanko per 160 000 mokinių.

Šios gairės yra išgryninta „gender“ ideologijos išraiška.

Tai, ką jūs vadinate gender ideologija, tėra paprasčiausias žmogiškumas. Remdamiesi mokslu mes išsiaiškinome, kad žmonės yra skirtingi, kad lytinis potraukis, lytinė identifikacija ir lytiškumas apskritai apima labai platų spektrą. Tad bandymas visus subrukti į katalikams priimtiną siaurakaktišką skirstymą „100% vyras turi vyrinti/100% moteris turi moterinti“ yra atsilikėliškas ir prieštaraujantis elementariam žmogiškumui. Taip, niekas netrukdo, jums tikėti savo prietarais, bet nebrukite jų vaikams, nevaržykite savo vaikų žmogiškumo.

(Pagal „Gender“ ideologija žeidžia katalikiškų mokyklų tapatybę Kanadoje – Bernardinai.lt)