Po pasimatymo su meru Tauragės kunigai bėgo nuo žurnalistės (prieš metus)

Maždaug metų senumo straipsnis apie tai, kaip Tauragės savivaldybė švaisto jūsų pinigus senovinių prietarų sklaidai:

Kadenciją baigiantis rajono meras Pranas Petrošius savo darbo kabinete susitiko su Tauragės dvasininkais – katalikų ir evangelikų-liuteronų kunigais Alvydu Bridikiu ir Mindaugu Dikšaičiu. Po susitikimo, kuris buvo įtrauktas į mero darbotvarkę, vietos žurnalistai nusprendė išsiaiškinti, apie ką jie kalbėjosi su kadenciją baigiančiu rajono meru.

Tačiau su dovanėlėmis iš mero priimamojo išėję kunigai spruko nuo žurnalistės tarsi kuo prasikaltę.

[…]

Meras paaiškino, kad baigdamas kadenciją susitiko pakalbėti su kunigais apie nuveiktus bendrus darbus sprendžiant rajono problemas, tiek religinių bendruomenių, tiek ekonominius klausimus. Anot P.Petrošiaus, bažnyčios bendruomenė – ta pati mūsų visuomenė. Jei bažnyčia netvarkinga, reikštų, kad nesirūpiname savo miesto įvaizdžiu ir tikinčiaisiais.

„Seniai su jais (kunigais. – Red.) bendrauju. Visada susitinkame prieš Šv.Kalėdas. Pasidalijame džiaugsmais ir rūpesčiais. Dabar pasikviečiau, nes baigiasi mano, kaip mero, kadencija. Pakalbėjome, kas nuveikta, kiek paramos suteikta“, – sakė P.Petrošius.

Tauragės stačiatikių Šventųjų Kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus parapijos jerėjaus Georgijaus Ananjevo į minėtą susitikimą rajono meras nekvietė esą todėl, kad šis turėtų atvažiuoti iš Klaipėdos. Su stačiatikių dvasininku meras sakė susitikęs Didįjį penktadienį, Kryžiaus kelio eitynių metu. Vienas kitą pasveikino su Šv.Velykomis.

Atvykusiems kunigams, kaip ir kadenciją baigusiems vietos politikams – rajono savivaldybės tarybos nariams, meras įteikė po knygą apie Tauragės kraštą ir po rankinį laikrodį. Vieno laikrodžio kaina siekia beveik tris šimtus litų (jie buvo užsakyti dar tuomet, kai nebuvo įvestas euras).

[…]

Vis dėlto redakcija sulaukė Tauragės katalikų parapijos klebono, kanauninko A.Bridikio laiško su atsakymais į klausimus. Anot kunigo, su meru jie kalbėjosi apie nuveiktus darbus per jo kadenciją. Esą nuo žurnalistės fotoaparato jis nesislėpė, tiesiog tamsiame koridoriuje blykstė jį apakino ir jis prisidengė veidą.

Į klausimą, kaip katalikų bendruomenė ketina panaudoti iš savivaldybės biudžeto 2015 metams numatytas lėšas – 10 400 eurų, A.Bridikis atsakė, kad ši pinigų suma yra skirta visam Tauragės dekanatui. Tauragės dekanatą sudaro 16 parapijų. Kai susirinks dekanato parapijų klebonai, bus nuspręsta, kokioms parapijoms parama yra būtiniausia.