Jūsų pinigai religijai – apie 700 tūkstančių eurų šiais metais

Ir toliau finansuosime prietarų sklaidą. Nes turime per daug pingių ir jų visiškai nereikia nei mokytojų atlyginimams, nei sveikatos apsaugai, nei pensijoms!

Religinėms bendruomenėms padalys 700 tūkst. eurų

Vyriausybės skirtos lėšos atiteks tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms. Didžiausia dalis – 626,5 tūkst. eurų atiteks Romos katalikams.

Finansų ministerija siūlo numatytus 697 tūkst. eurų paskirstyti taip: Romos katalikams – 626,5 tūkst. eurų, ortodoksams (stačiatikiams) – 36,1 tūkst. eurų, sentikiams – 9,1 tūkst. eurų, evangelikams liuteronams – 7,8 tūkst. eurų, evangelikams reformatams – 4,7 tūkst. eurų, musulmonams sunitams – 3,6 tūkst. eurų, judėjams – 3,2 tūkst. eurų, graikų apeigų katalikams – 3 tūkst. eurų, karaimams – 3 tūkst. eurų. Atsižvelgiant į tai, kad nei sentikiai, nei judėjai neturi aukščiausiosios vadovybės (vieno religinio centro), asignavimai bus skirti šioms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms atstovaujančioms religinėms organizacijoms.

(Pagal Lietuvos žinios)