Šiaulių rajono savivaldybė pažadėjo finansuoti prietarų sklaidą 2016-2018 metais

Šiaulių rajono savivaldybė pažadėjo remti prietarų skleidimo instituciją:

** ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PLĖTROS
PROGRAMA 2016–2018 METAMS **

01 uždavinys. Organizuoti savivaldybei priklausančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, padėti savininkams ir valdytojams išsaugoti Šiaulių rajono savivaldybės administruojamoje teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus.
Uždavinys realizuojamas šiomis priemonėmis:

1. Kryžių kalno – Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (unikalus objekto kodas – 23879) teritorijos priežiūra, paveldinių statinių (Kryžių kalno koplyčios – 36136) priežiūra ir naudojimas turizmo reikmėms. Kryžių kalno infrastruktūros tvarkyba ir pritaikymas turizmo reikmėms.

[…]

3. Bažnyčių pastatų tvarkybos darbai: Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios (1619) išorės tvarkybos darbai, bažnyčios tvoros tvarkyba; Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios (29832) tvoros ir teritorijos sutvarkymo projekto parengimas ir darbai.

Taip pat čia:

** ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS IR VISUOMENINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS 2016–2018 METAMS PATVIRTINIMO **

2. Remti rajono bažnyčias, tvarkant jų nuosavybėje esančius pastatus, aplinką, inventorių ir organizuojant renginius (kodas 04.04.02.00).

Savivaldybė, skirdama lėšas bažnyčioms rėmimti, užtikrins finansinio rėmimo sistemą, kuri padės išlaikyti ir atnaujinti religinių bendruomenių pastatus bei palengvins bažnytinių bendruomenių darbą, organizuojant religinius renginius Šiaulių rajono bažnyčiose.

Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: 1. Finansuoti Šiaulių rajono bažnyčių nuosavybėje esančio turto remonto darbus, inventoriaus pirkimą. 2. Prisidėti tvarkant bažnyčių aplinką. 3. Paremti bažnyčiose organizuojamas šventes ir religinius renginius.

 

Asignavimai
2015 m.

Asignavimai
biudžetiniams metams

Projektas
2017 m.

Projektas

           
2018
m.

 

 

 

2016
m.

bazinis
biudžetas

pakeitimai/
(+padidėjimas


sumažėji-mas)


viso

  
4.2.
remti rajono bažnyčias, tvarkant jų nuosavybėje esančius
pastatus, aplinką, inventorių ir organizuojant renginius;

8700

8700

8700

8700

8700