Vatikanas nori pakeisti įvaizdį

Bernardinuose skelbiama Vatikano patarėjo viešiesiems ryšiams nuomonė:

„Daugybė mano draugų, kurie yra nekrikšičonys ir netikintys, atkreipė mano dėmesį į tai, kad mes, katalikai, internetą pavertėme neapykantos, nuodų ir sarkazmo kloaka, ir visa tai – dėl tikėjimo gynimo!“ – sakė jis.

Iki popiežiaus Pranciškaus, kai žmonių gatvėje paklausdavo, kas, jų manymu, yra Katalikų Bažnyčia, už ką pasisako popiežius, dažniausiai pasitaikantis atsakymas būdavo: „Katalikai yra prieš abortus, gėjų santuokas ir gimstamumo kontrolę.“ „Jie žinomi dėl lytinio piktnaudžiavimo krizės, kuri siaubingai susilpnino jų moralinį autoritetą bei patikimumą.“

„Šiandien aš drįstu sakyti, kad atsakymas yra šiek tiek kitoks“, – sakė Rosica.

„Ką jie sako apie mus? Ką jie sako apie popiežių? Žmonės kalba apie mūsų lyderį, kuris nebijo konfrontuoti su nuodėme ir blogiu, kurie mus sudarkė, – tęsė jis. – Turime popiežių, kuriam rūpi aplinka, gailestingumas, užuojauta ir meilė, taip pat, kuris jaučia gilią atjautą, rūpestį ir nerimą dėl skurdą patiriančiųjų bei iš savo gimtųjų žemių išvarytųjų, besiblaškančių po pasaulį. Popiežius Pranciškus užkariavo didžiąją dalį medijų.“

Ką manau

Toks Vatikano pasisakymas yra tik standartinė viešųjų ryšių kalba, nekeičianti nei jų tikėjimo, nei veiksmų.

Tai, kad neapykantą kitokiems pavadinsite „kova už šeima“ nepakeičia to, kad realiai kenkiate šeimoms neatitinkančioms siauro krikščioniško apibrėžimo.

Jeigu kovą prieš abortus ir prieš lytinį švietimą pavadinsite „kova už gyvybę, tai tik pakeičiate etiketę kovodami trukdydami spręsti problemą, kurią galima išspręsti švietimu, prezervatyvais ir realia pagalba moterims nusprendusioms pasidaryti abortą.

Jeigu kovą prieš eutanaziją pavadinsite „kova už gyvybe“, tai tėra tik kita etiketė tam, kad verstumėte kitus žmones kankintis.