D. Skarolskis. 6atanizmas, 6murtas ir 6eksas

Paskiriems asmenims ir jų grupėms dažnai iškyla problemų, kai jie susiduria su sau neįprasta kultūra arba kultūros reiškiniais, kurie nesiderina su ikitoliniu jų pasaulio suvokimu. Štai Rusijos federacijos kultūros ministras iki šiol neigia faktą apie Pyotro Ilyich Chaykovsky homoseksualumą, kuris nedera su šiandieniu Rusijos požiūriu į LGBT asmenis.

Lietuvoje irgi turime ne vieną panašią situaciją, kurioje sėkmingai (kad ir kaip to nesinorėtų) veikia vadinamosios supermamos, Bažnyčios atstovai ir biurokratinio aparato dalys. Visa tai ėmė kelti nerimą ne vien liberalams laisvamaniams; nebeištveriu savo kailyje ir aš – žmogus, kuris save laiko konservatoriumi ir kataliku. Nes tiek konservatizme, tiek katalikybėje yra pabrėžiamas laisvos visuomenės poreikis ir gebėjimas savo pavyzdžiu ir protu, o ne draudimais ir biurokratija, šlifuoti pasaulį.

Visas tekstas Delfyje