Tos pačios lyties šeimos

Artėjantis balsavimas dėl Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisų, apibrėžiančių šeimą, kaip kylančią išimtinai iš santuokos tarp vyro ir moters bei tėvystės ir motinystės, – ypač jei jis vyks prieš spalio mėnesio rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą, – deja, taps nepamainoma „tradicinių šeimos vertybių“ gynėjų rinkimine platforma, siekiant pritraukti papildomų rinkėjų balsų. Vargu, ar tam tikrų socialinių grupių – įskaitant ir tos pačios lyties porų – atribojimas nuo konstitucinės šeimos sampratos teikiamų teisinių garantijų kaip nors sustiprins „tradicines“, t. y. santuokines, lietuviškas šeimas.

Akivaizdu, jog rezultatas bus kardinaliai priešingas. Aukščiausiame šalies įstatyme yra siekiama įtvirtinti, jog pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas grindžiami santykiai nesudarius santuokos nenusipelno valstybės globos ir paramos. Aš labai tikiuosi, kad šį rudenį Lietuvos Respublikos Seime balsuojant dėl Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisų ir vėl pritrūks kelių balsų iki dviejų trečdalių daugumos, taip kaip 2012 metais svarstant analogišką pataisą pritrūko Seimo nario Petro Gražulio balso.

(Pagal delfi)