Nepasisekė mums su rinkėjais ir išrinkta valdžia

Kol dėmesį kausto „valstiečiai“, priminsiu, kad valdžioje pasiliko ir kitų kovotojų prieš žmonių teises ir laisves. Pvz. Rimantas Jonas Dagys skelbia ir tai, kad nesupranta tolerancijos sąvokos, ir tai, kad jam kliūna žmonių teisė nesikankinti, ir tai, kad jam kliūna moterų teisė į savo reprodukcijos organų kontrolę ir kad jam vietoj to labai svarbu ginti neegzistuojančių asmenų teises, ir kad jam labai svarbu, kad būtų leidžiama skleisti senovinėmis pasakomis grįstus prietarus ir stereotipus, nesvaru, kad tie stereoptipai ir draudimai kenkia realiems žmonėms ir netgi tada, kai niekas jų nenori klausytis:

Štai ES kūrėsi valstybių pagarbos viena kitai pagrindu, jos jėga buvo sugebėjimas kūrybingai, lanksčiai išnaudoti esančią ekonominę, kultūrinę įvairovę solidariai sprendžiant visiems svarbius klausimus. Deja, kuo toliau ES institucijų veikla tampa savitikslė, besistengianti visus „suvienodinti“.

Vakarų visuomenė buvo kuriama krikščioniškų vertybių pagrindu – pagarba žmogaus orumui, šeimai ir gyvybei. Kas gi mėginama įteisinti dabar? Esame prieš mirties bausmę nusikaltusiems ir įteisiname vis mažiau varžomą eutanaziją ne tik ligoniams, seneliams, bet ir vaikams, ir atimame teisę gyventi pradėtiems, dar nieko nenusikaltusiems sūnums ir dukroms…

Vietoje pagarbos vienas kitam vartojame sąvoką – tolerancija, kurią dažnas supranta kaip toleravimą blogų dalykų. Giname moterų teisę nuogoms protestuoti prieš jas erzinančius dalykus ir neleidžiame vaikščioti po rūbais pasislėpusioms musulmonų moterims… Pasisakome už galimybę liberaliai reikšti savo nuomonę ir draudimą Bažnyčiai viešai išsakyti savąją, užmirštant, kad Bažnyčia – tai ne pastatai ir vyskupai, bet visi tikintys laisvi piliečiai…

(Pagal delfi.lt)