Sveikatos reikalais vyriausybę konsultuos žmonės, kurie neturėtų to daryti

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – NST) yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimą.

Seimo komitetai ir Jaunimo ir sporto reikalų komisija į šią tarybą delegavo keletą žmonių. Man nerimą kelia tai, jog sveikatos reikalais patarinėti skyrė ir porą „sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų“ atstovų:

Vaidotą Deksnį – Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų pirmininką.

Algirdą Raslaną – Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų narį, Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko pavaduotoją, l. e. Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros vedėjo pareigas, profesorių, habilituotą mokslų daktarą.

Priminsiu, kad Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai vienija organizacijas teikiančias žinomai neveikiančias (o kartais ir tiesiogiai keliančias pavojų sveikatai) organizacijas, tokias kaip „Netradicinė terapija“, Mauri, Jadvygos žolės, bioenergetikus, analogiškus bioenergetikus besivadinačius reiki specialistais. Tikiuosi, kad vien šių pavyzdžių užtenka tam, kad būtų aišku, jog šie žmonės yra visiškai netinkami patarinėti realiais sveikatos klausimais.

(Citatos iš BNS)