Suomija pradeda diskusijas apie eutanazijos įteisinimą

Suomijos parlamentas […] diskutavo apie piliečių iniciatyvą įteisinti eutanaziją.

„Įstatymo dėl eutanazijos reikia, kad žmonės galėtų pasirinkti alternatyvią gyvenimo pabaigą, kai net geriausiai gydymi negali gauti pakankamos pagalbos, kuri palengvintų jų nepakenčiamą agoniją“, – rašoma piliečių iniciatyvoje. Suomijoje piliečiai gali reikalauti parlamento apsvarstyti siūlomą klausimą, kai surenka 50 tūkst. parašų.

[…]

Nacionalinio transliuotojo YLE 2015 metais atlikta apklausa rodo, kad maždaug 60 proc. dabartinių įstatymų leidėjų palaikytų eutanazijos idėją asmenims, sergantiems nepagydomomis ligomis.

Visuomenės apklausos taip pat rodo suomių pritarimą šiam sprendimui. Gruodį bendrovės „Taloustutkimus“ atlikta apklausa parodė, jog eutanaziją palaikytų 73 proc. Suomijos gyventojų

(Pagal TV3)

Prezidentė prieš eutanaziją

D.Grybauskaitė sako, kad klausimas apie galimą eutanazijos įteisinimą kol kas neturėtų būti keliamas – vietoje to didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent žmonių slaugymui, kad jie „24 valandas per parą žmogus jaustųsi esantis šeimoje“.

„Kai bus tokios sąlygos, manau, kad tokių skaudesnių klausimų apie prievartinį išėjimą, ko gero, ir nekils“, – sakė ji.

(Pagal Kauno Diena)

Priminimai prezidentei

  • Eutanazija – savanoriška, o ne prievartinė
  • Sudėtingas problemas reikia spręsti įvairiais būdais
  • Ne visi kenčiantys nori būti beprasmiškai slaugomi

Belgijoje pirmą kartą atlikta eutanazija vaikui

Federalinės eutanazijos komisijos vadovas Wimas Distelmansas (Vimas Distelmansas) nesutiko atskleisti daugiau informacijos apie šį nepagydoma liga sirgusį nepilnametį. Pasak jo, šis atvejis buvo išskirtinis.

„Laimei, vaikų, kuriems svarstoma (atlikti eutanaziją), yra labai nedaug, tačiau tai nereiškia, kad turėtumėme atimti iš jų teisę oriai numirti,“ – dienraščiui sakė pareigūnas.

(Pagal Kauno diena)

Žmonių kankinimas – nepriimtinas. Yra labai svarbu leisti žmonėms nutraukti savo kančias.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas prieš eutanaziją

Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) rugsėjo 14 d. posėdyje pasiūlė iš Seimo (IX) (rudens) sesijos darbų programos išbraukti Eutanazijos įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų projektus (Nr. XIIP-2071-2076).

SRK narių nuomone, kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę gyventi žmogiškojo orumo pilnatvėje nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties visose gyvenimo situacijose, būdamas ir sveikas, ir ligonis. Valstybės politika yra tokia, kad plečiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos ir siekiama užtikrinti orią, saugią senatvę, garbingą mirtį, bet neįteisinti medikų rankomis savižudybės, žmonių žudymo. Neabejotinai reikia ir toliau vystyti paliatyviosios pagalbos programas bei paslaugas, teikiant paliatyviąją pagalbą sergantiems nepagydomomis ligomis, mažinant jų kančią iki gyvenimo pabaigos, neketinant pagreitinti mirties.

(Pagal BNS)

Žinoma, reikia vystyti paliatyviosios pagalbos programas bei paslaugas ir teikti tokią pagalbą jos norintiems. Tačiau versti kankintis žmones, nenorinčius kankintis yra žiauru ir nežmoniška.

Kalifornija legalizavo eutanaziją

Kalifornija 2016 birželio 09 d. legalizavo eutanaziją.

Tuo kad žmonėms nebereikės kankintis piktinasi katalikai. Kai kurie fanatikai straipsnio komentaruose garbina kančias:

kancia reikia priimti, kaip Dievo dovana, ja isgyventi susitaikant su ja, o ne pabgant nuo jos. Epai, jei rasai apie pekla, vadinasi tiki, kad ji yra. Pati baisiausia pekla yra dvasios plotmeje, kuri lieka ir po mirties, tai reiskia, kad isivadavus is fizines kancios – patenki i tikra pekla, t.y. dvasine, tik amzina kancia. Dievas nei vienam nedave didesnes kancios, nei jis pakelia, bet jei zmogus atmeta Dieva, tai jis jau pasmerkia save amzinai peklai, t.y.amzinai dvasinei kanciai.

Pagal bernardinai

Siūlymas įteisinti eutanaziją Seimo salės kol kas nepasieks

Siūlymas įteisinti eutanaziją bent šią sesiją Seimo salės nepasieks – parlamentarai socialdemokratės Marijos Aušrinės Pavilionienės parengtą projektą išbraukė iš sesijos darbų programos.

Išbraukti projektą iš darbotvarkės pasiūlė Sveikatos reikalų komitetas, Seimas tam šią savaitę pritarė 47 balsais už, 11 parlamentarų buvus prieš ir 13 susilaikius.

Projektą pateikti siūlanti M.A.Pavilionienė tvirtino, jog dėl eutanazijos legalizavimo reikia bent pradėti diskusijas, o oponentai piktinosi, jog tai esantis „mirties kultūros“ propagavimas.

„Eutanazijos įstatymui pritaria 61 proc. Lietuvos gyventojų ir dalis medikų bendruomenės. Seimas neturi teisės ignoruoti Lietuvos piliečių nuomonės, nes ir žmogaus mirtis turi būti reglamentuota įstatymu, kuriuo būtų atsižvelgiama į žmogaus pasirinkimo teisę, žmogaus laisvą valią rinktis neskausmingą gyvenimo baigtį“, – projektą gynė M.A.Pavilionienė.

(Pagal faktai.lt)

Eutanazija Kanadoje – legali, bet kunigai ir toliau nori kankinti žmones

Kanadoje eutanazija legalizuota 2015-aisiais ir įstatymai kam ji bus prieinama ir finansuojama turi būti paruošti iki 2016 birželio 6.

Globe and mail (mano vertimas):

Parlamentinė ataskaita teikia, kad kanadienčiams neprivaloma sirgti mirtina liga, kad jiems būtų prienama pagalba numirti. Ši teisė neturėtų būti atimta iš žmonių su psichikos sutrikimais.

Tačiau Bernardinai rašo, kad už žmonių kankinimą (įstatymais ir ligomis, o ne vinimis į panages) kovoja Katalikų Bažnyčia ir visokios kitokios krikščioniškų bažnyčių atmainos:

Eutanazija, kaip ir pagalba nusižudyti visiškai nepriimtinos, pareiškė Kanados katalikų ganytojai. Vyskupų konferencijos pirmininkas Douglas Crosby pasisakė episkopato vardu po to, kai Kanados ypatingas vyriausybinis komitetas dėl medicininės pagalbos suteikimo norintiems mirti vasario 25 dieną paskelbė ataskaitą pavadintą „Medicininė pagalba norintiems mirti: dėmesys paciento gerovei“.

Vyriausybinis komitetas ataskaitoje siūlo, kad pagalba mirti būtų suteikta psichiatrinius negalavimus kenčiantiems asmenims, kad psichologinė kančia butų įvardyta kaip kriterijus, leidžiantis pripažinti „teisę“ pasinaudoti tokiomis paslaugomis, kad per ateinančius trejus metus pagalbos mirti paslaugos taptų prieinamos paaugliams, o gal būt ir vaikams, kuriuos būtų galima klasifikuoti kaip „pribrendusius mažamečius“, kad visi sveikatos sistemos darbuotojai būtų įpareigoti teisingai orientuoti pacientus, prašančius suteikti pagalbą nusižudyti ir kad visos valdžios remiamos Kanados sveikatos struktūros viešai siūlytų pagalbos mirti galimybę.

Vyskupas atkreipė dėmesį ir į tai, kas komisijos ataskaitoje nepasakyta: nekalbama apie tai, kaip paliatyvi medicina ir slaugymas namų aplinkoje gali būti visai priimtini siūlymai žmonėms, gundomiems pagalbos mirti galimybės. Taip pat nekalbama apie būtinumą sudaryti nacionalinę prevencinę strategiją prieš savižudybes, kurios ypač paplitusios tarp čiabuvių jaunimo.

Pasak Kanados episkopato pirmininko, katalikai su kitų krikščioniškų ir nekrikščioniškų bendruomenių atstovais, kaip ir su netikinčiaisiais tvirtina, kad eutanazija, pagalba mirti ir ataskaitoje pristatyti siūlymai yra visiškai nepriimtini.

Kodėl nekalbama apie paliatyviąją mediciną? Todėl, kad ne apie tai kalba! Ir dar dėl to, kad tam niekas nesipriešina – visi tai palaiko.

Kodėl nekalbama apie savižudybių prevenciją? Todėl, kad tai yra nesusijęs klausimas!

Svarbiausia yra nekankinti žmonių. Kai kuriems žmonėms priimtiniausia – paliatyvi medicina, o kitiems – eutanazija. Krikščionims derėtų nustoti būti tokiais pasipūtėliais nuduodančiais, kad išmano, kas yra kitiems žmonėms geriau, ypač dėl to, kad tas pasipūtimas pagrinde kyla vien iš jų tikėjimo absurdiškomis nieko bendro su realybe neturinčiomis pasakomis.

** Nuorodos **
* Bernardinai: Kanados vyskupai pasmerkė siūlymą įteisinti pagalbą mirti
* The Globe and Mail: Parliamentary report calls for broad access to assisted dying

Kančių sumažinimas – labai svarbu

Mūsų sociumas skatina debatus apie eutanaziją – apie tai, kad gydytojas turi prisiimti budelio vaidmenį ir gali teisėtai nužudyti ligonį, tačiau niekas nediskutuoja, kodėl jis negali sumažinti kančių.“

Ko gero tai būtų paaiškinama tuo, kad nuskausminimas yra legalus, žmonės turi teisę į jį (nors ne visada turi finansavimą ir prieinamumą). Ir iš esmės absoliuti dauguma pritaria, kad nuskasminamųjų prienamumas yra reikalingas ir svarbus. Ką gi čia daug bediskutuosi apie visiems priimtiną ir savaime suprantamą dalyką? Eutanazija gi yra nelegali, o didelė dalis žmonių kovoja už tai, kad žmonės neturėtų teisės su visam nutraukti kančių. Tad ir diskusijos kyla apie tai.

Bet besistengiant padėti beviltiškiems ligoniams labai svarbu imtis įvairių pagalbos būdų. Vieniems – eutanazijos, o kitiems priežiūros ir nuskausminimo! Štai pasakojimas apie tai, kodėl nuskausminimas yra labai svarbus:

„Šitie vaistai manęs vis tiek neišgydys…“ – beviltiškai konstatuodavo ligonis, kai gydytoja siūlydavo nuslopinti skausmą. Ir ji niekada nemeluodavo: „Tikrai neišgydys, bet jums neskaudės arba skaudės mažiau.“ Kai kurie prašydavo tokios nejautros, kad vis dėlto šiek tiek jaustų skausmą, neva „kontroliuotų padėtį“ – orientuotųsi, kaip veikia gydymas.

Kai po savaitės ar dviejų onkologė vėl susitikdavo su savo pacientu, šį sunkiai atpažindavo – iš susirietusios, apatiškos, nesipraususios, stiklinėmis akimis žvelgiančios būtybės vėl tapęs žmogumi: žvalesnis, pasitempęs, netgi šypsosi. Kai kas dėl tokios permainos net sutrikdavo: „Daktare, aš turbūt pasveikau, šitiek jėgų atsirado, jau ir valgyti galiu pasigaminti…“ Buvo ir tokių, kurie grįžo į ankstesnius darbus, kiti nedelsdami ėmė kurti ir įgyvendinti grandiozinius planus, brangindami jau ne dienas, o valandas ir skubėdami užbaigti tai, kam sveiki nebūtų prisiruošę dar daugelį metų.

(pagal 15min)

Nežinomos ligos kamuojamą menininką lanko mintys apie eutanaziją

Šalyje žinomas fotomenininkas, Nacionalinės premijos laureatas Algimantas Aleksandravičius dabar kuria per didžiules kančias. Ne dvasios, o – kūno. Kovos su neatpažinta liga nualintas jis ištarė skausmingą prisipažinimą: „Dabar balsuočiau už eutanaziją. Nieko baisiau už skausmą nėra.“

Patiriamas skausmas atvėrė akis

Panevėžyje daugybę metų gyvenęs ir kūręs 55 metų A. Aleksandravičius pastaruoju metu – tikras kankinys.

Į Panevėžį jis atvežė savo retrospektyvinę parodą, bet tam jam prireikė baisiai didelių dvasios pastangų.

Būtent po parodos kalbėdamas su žurnaliste menininkas atsivėrė ir prašneko apie užgriuvusius sunkius išbandymus. Per juos A.Aleksandravičius suvokė ir eutanazijos reikšmę.

Anksčiau diskusijose apie eutanaziją A.Aleksandravičius labiau palaikė jai nepritariančiųjų pusę. Po to, kai užklupo sveikatos problemos ir jis pajuto, koks žudantis gali būti dienų dienom besitęsiantis skausmas, mintis apie teisę išeiti iš gyvenimo anksčiau laiko menininkui nebeatrodo neleistina. „Gal dar pasitarčiau su dvasininkais, bet iš principo pasisakau už teisę leisti žmogui nutraukti nepakeliamas kančias“, – sakė daugybę įspūdingų garsių žmonių portretų sukūręs fotomenininkas.

(Pagal lrytas.lt)

Savas skausmas (ir empatija) daro stebuklus, keičiant nuomonę eutanazijos klausimu.