Katalikus piktina Konstitucinio Teismo sprendimas dėl atleidimo nuo karinės tarnybos

Romos katalikų tikėjimą išpažįstantys dvasininkai piktinasi Konstitucinio Teismo sprendimu, jog tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai nepagrįstai atleidžiami nuo karo arba alternatyvios krašto apsaugos tarnybos.

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Kęstutis Smilgevičius BNS sakė, jog karinė tarnyba prieštarauja dvasininko pašaukimui.

„Dvasininkas, grynai dėl savo pašaukimo, jis negali pralieti kraujo. Jis kitaip tarnauja žmonėms ir negali būti su ginklu. Tai yra neįmanoma“, – teigė kunigas.

Kunigo teigimu, dvasininkams negali atlikti ir alternatyvios karinės tarnybos, net jeigu ji būtų civilinė.

„Civilinė tarnyba nėra niekas kita, kaip tiktai karinės tarnybos pakaitalas, bet iš esmės tai yra ta pati karinė tarnyba“, – kalbėjo K.Smilgevičius.

Konstitucinis Teismas nusprendė, kad pagrindiniam šalies įstatymui prieštarauja įstatymo nuostata, jog nuo karo prievolės atleidžiami valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.

(Pagal delfi)

Tad nuo šiol 3-io straipsnio 7-as punktas nebegalioja ir įstatymo dalis skamba taip:

3 straipsnis. Atleidimas nuo karo prievolės

Nuo karo prievolės atleidžiami:

1) asmenys, kurie nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
2) neįgalieji;
3) asmenys, kurie karinės medicinos ekspertizės komisijos, sudarytos ir veikiančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyta tvarka, dėl sveikatos būklės pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai;
4) asmenys, įstatymų nustatyta tvarka perkelti į dimisiją;
5) pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 60 metų;
Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XIII-380, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09161
6) moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir (ar) yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas;
7) valstybės pripažintų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai.
TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (2011 m. birželio 23 d. redakcija; Žin., 2011, Nr. 86-4150) 3 straipsnio 7 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 139 straipsnio 2 daliai.

Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. KT9-N7/2017, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11471

Mano nuomonė

  1. Privaloma karinė tarnyba yra pasityčiojimas iš žmonių
  2. Privilegijų suteikimas dvasininkams yra pasityčiojimas iš žmonių

Iš dalies džiaugiuosi KT išaiškinimu, o iš dalies nedžiugu, kad dar daugiau žmonių teks susidurti su tokia prievole.

Pirminiai šaltiniai:

Mokslininko knyga „Didysis paveikslas“

Save apibūdinate kaip ateistą, tačiau neatrodote toks „karingas“, kaip kiti „Naujojo ateizmo“ lyderiai. Pavyzdžiui, rašote, kad „Visata yra kur kas didesnė už tave ir mane, ir noras ją perprasti suvienija žmones per esminių įsitikinimų spektrą. Tai mes esame priešais Visatos paslaptis. Jeigu mums rūpi supratimas, mes esame toje pačioje pusėje“. Ar galite paaiškinti savo požiūrį į netikėjimą?

Kaip ir rašau knygoje, nenoriu kažkurį žmogų laikyti savo priešu vien dėl to, kad mes nesutariame kai kuriais mokslo ar filosofijos klausimais. Kaip dirbantis mokslininkas, aš visada nesutinku su savo profesijos kolegomis, tačiau mes vis tiek sugebame būti draugiški. Nesutarimai dėl teizmo ar natūralizmo turėtų būti tokio paties pobūdžio.

Tačiau nesu tas, kuris norėtų užtušuoti nesutarimus tiek, kad pradėtų teigti, jog pozicija Dievo ar Visatos atžvilgiu yra nesvarbi. Šie dalykai tikrai yra svarbūs – nuo jų tiesiogiai priklauso ne tik tai, kaip mes mąstome apie pasaulį, bet ir tai, kaip mes konstruojame savo gyvenimo prasmę bei tikslą ir, galiausiai, kaip mes renkamės gyventi kartu. Esu įsitikinęs, kad mokslo ir empirinių tyrinėjimų metodais galima imtis visų įdomių klausimų apie pamatinę mūsų Visatos prigimtį, įskaitant tai, ar Dievas egzistuoja, ar ne, ir beveik nenuginčijami įrodymai liudija, kad jo nėra.

(Pagal Delfi)

Įsigykite šią knygą Amazon parduotuvėje (angliškai).

Kuo vaiduokliai skiriasi nuo angelų?

– Jūs esate katalikų teologas. Galbūt ir Dievas bei angelai yra paranormalūs reiškiniai?

– Tam tikra prasme gal ir taip, bet paranormalių reiškinių, manau, nėra. Kalbant apie dvasinę tikrovę, jeigu ji yra – tada ji yra kažkas normalaus. Tai nėra paranormalybė.

– Vadinasi, vaiduokliai skiriasi nuo, tarkim, angelų?

– Bažnyčia nelabai tiki vaiduoklių egzistavimu, nes tu nueini į anapusybę ir nieko šitame pasaulyje nebelieka. O šiaip visos vaiduoklių teorijos paprastai kyla iš įvairių ezoterinių mokymų arba parapsichologijos. Taigi ir realių įrodymų, kad vaiduokliai egzistuoja, kol kas nėra. Visos nuotraukos buvo arba mistifikacijos, arba kažkas neryškaus, kur, pavyzdžiui, pasireiškia fenomenas pareidolija.

(Pagal KaunoDiena.lt)

Man vienas juokingesnių dalykų, kai vieni tikintieji bando paneigti kitų tikinčiųjų tikėjimą nematydami to paties rąsto savo akyje.

Tokių dalykų dažnai surasite tarp krikščionių besišaipančių iš tikėjimo horoskopais ar vaiduokliais, bei tarp musulmonų bandančių išaiškinti, kodėl krikščionybė yra neteisinga religija.

Vaikų religinis ugdymas: nespauskite jų!

Bernardinai skelbia straipsnelį „Vaikų religinis ugdymas: nespauskite jų!“, kuriuo žinoma pasakojama, kaip vaikams kišti savo religiją. Tad palikau ten komentarą:

Geriausia būtų vaikams papasakoti apie tai, kodėl žmonės tiki, kodėl religijų yra daug, kodėl yra daug netikinčių žmonių.

Papasakoti apie, tai kad žmonių religija labiausiai priklauso nuo kultūros, kurioje jie užaugę. Ir papasakoti apie tai, kad teiginių be įrodymų priimti nederėtų.

(Pagal Bernardinai.lt)

Gailestingumo misionieriai mat atsirado

Ypatingą Gailestingumo jubiliejų gruodžio 8-ąją paskelbė popiežius Pranciškus, antradienio rytą Vatikane po šv. Mišių atidarydamas Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris.

[…]

Rugsėjį jis netikėtai paskelbė, kad per Gailestingumo jubiliejų kunigams bus suteikti ypatingi įgaliojimai suteikti išrišimą moterims, kurioms buvo atlikti abortai. Apie 800 kunigų visame pasaulyje bus paskirti „gailestingumo misionieriais“, kuriems bus patikėta skatinti aukštesnio lygio išpažintis tarp tikinčiųjų. Šiai misijai bus pasirenkami dvasininkai, kurie yra iškalbūs pamokslininkai, suprantantys žmogiškąsias silpnybes ir gebantis klausytis išpažinčių taip, kad išpažįstantis nuodėmes, anot Pranciškaus, nesijaustų „tarsi kankinimų kambaryje“.

(Pagal Delfi)

Man belieka tik priminti, kad Katalikų Bažnyčia yra viena iš pagrindinių institucijų diegiančių tą beprasmį kaltės jausmą dėl abortų. Abortas nėra nuodėmė prieš nieką, nes nenusidema nei prieš dievą (nes jo paprasčiausiai nėra), nei prieš vaiką (na gi nėra dar vaiko).

Tad jeigu nevykdytumėt tokio psichologinio smurto prieš žmones, tai nereikėtų nuo tų kompleksų ir vaduoti…

Maldos pusryčiai, rūkymas ir globalus atšilimas

Kasmet Maldos pusryčiams parenkama vis kita tema. Šių metų tema „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“ atsirado dar prieš metus, sako užsienio reikalų ministras.

Pagal LRT

Maldos pusryčiuose į šį klausimą atsakinėjo visokių religijų atstovai. Tad man tai panašu į cigarečių gamintojų atsakymus į klausimą „Ar rūkymas sukelia vėžį?“ bei į naftos pramonės įmonių savininkų atsakymus į klausimą „Ar naftos ir anglies produktų vartojimas yra vienas iš pagrindinių globalaus klimato pokyčio veiksnių?“

Retoriškai paklausiu: kuo gi remiasi tie radikalūs tikintieji? (budistai, grasinantys žudyti lytinio švietimo mokytojus, krikščionys kankintys žmones eutanazijos draudimu, ISIS musulmonai)?

Net jeigu tie „nuosaikieji“ tikintieji pasmerkia radikalus, jie pamiršta, kad tai jie patys sukuria terpę, kurioje netiesos skleidimas bei tikėjimas senovinėmis pasakomis yra laikomas dorybe.

Žinoma, net jeigu mums pavyktų atsikratyti religijos, terorizmas bei neapykanta neišnyktų, tačiau tie nepakantieji, prarastų vieną svarbiausių psichologinės įtakos veiksnių.

“Keuliška” laisvė netylėti

Rekomenduoju paskaityti pokalbį su „Keulė rūkė“

Daug ką labiausiai įžeidė religiniai motyvai šalia mėsainio. Cituojami kai kurie Konstitucijos ir Baudžiamojo kodekso straipsniai, paskelbtas boikotas, mažinamas jos reitingas (kai kuriais atvejais ten net nebuvus). Jūsų pareiškimas vadinamas cinišku ir kaltinamas noru užsidirbti kitų nelaimės sąskaita ir vertybių neturėjimu. Bet juk ir “Keulė” turi kažkokias vertybes – kokios jos?

Lietuvos konstitucija ir Baudžiamasis kodeksas aiškiai sako, kad negalima tyčiotis, niekinti ir persekioti ŽMONIŲ. Ne knygų, ne daiktų, ne simbolių, o žmonių. Lietuvos įstatymai gina žmogų, o ne daiktą. O įsižeisti gali daug kas dėl daug ko. Kažką žeidžia, kad pardavinėjame mėsą, kažką – kad valgom kiaulieną, kažką – kad naudojam vienkartinius indus, bet pabandykim įsivaizduoti pasaulį, kuriame sakytume tik tai, kas nieko neįžeistų, ar tai būtų laisvė? Jau minėjau, kad kvietimai atkeršyti neturi nieko bendro su čia neva taip aršiai ginamomis krikščioniškomis vertybėmis, tai yra labai artimos idėjos islamiškam ekstremizmui, norui sėti baimę arba kitaip – terorizmui. Mūsų pareiškimas buvo labai nuoširdus ir asmeniškas (apie tai jau kalbėjau anksčiau). O “Keulė” turi viena esminę vertybę, tai – Laisvė. Laisvė tikėti tuo, kuo nori tikėti, laisvė daryti su savo kūnu, tai, ką nori daryti, laisvė vartoti, tai, ką nori, laisvė ateiti pachmelnam mėsainio, laisvė stovėti už baro su tatūchom, tuneliais ar barzda. Galu gale, laisvė pas mus neateiti, jei esi pagiežingas ir kerštingas žmogus.

(Pagal “Keuliška” laisvė netylėti – Ore.lt)

Egzorcistai – krikščionys teroristai?

Kai dvasininkai aiškina, jog psalmės, kuriose raginama pagonims dantis išdaužyt, tėra tik simbolinė kalba, verkti norisi. Žiaurius Senojo Testamento tekstus gieda vienuolės angeliškais veidais – tokios, kurios nė musės nepasimeldusios nenuskriaustų.

Tačiau kodėl tada baisimės islamo šventraščiais? Jei Biblijoje yra parašyta, kad krislus pirmiausia reikia išrinkti iš savo akių, ar neturėtume atidžiai įsižiūrėti tai, kaip fundamentalistiškai auklėjami mūsiškiai krikščionys?

Kunigai net per Šv. Mišias baugina, kad šiukštu nemedituotumėte ir nesilankstytumėte jogos pozomis. Jei nusipirkote kokį nors skambaliuką su rytietišku in ir jan ženklu, tai – pragaro garsai. O jei dar patikėsite kokiomis nors Taro kortomis ar pradėsite skaityti sapnininką, pats tapsite piktosios dvasios buveine.

(Pagal lrytas)

Kai nemoki mąstyti, tai gali prieiti bet kokių išvadų

Pradėkime nuo atsakymo į kitą klausimą: ar keliai be BMW būtų saugesni? Atsakymas lyg ir savaime suprantamas. Juk sveikas protas sako, kad BMW yra pavojus ant ratų. Pašalink BMW ir nelaimių keliuose iškart sumažės. Ką kita byloja neseniai paskelbti Lietuvos kelių policijos tarnybos ir „Regitros“ duomenys. Faktai rodo, kad populiariausių ir pavojingiausių markių trejetukai – sutampa. Daugiausiai žmonių šiemet sužeista eismo įvykiuose, kuriuose dalyvavo „Volkswagen“, antroje vietoje yra „Audi“, o trečioje – „Opel“. Taigi didesnė bėda yra ne automobilio markė, o vairuotojų elgesys.

Panašiai yra ir su religijos vardu prisidengiančių teroristų ir ekstremistų išpuoliais. Prisiminkime istorijos pamokas. XX a. totalitariniai režimai akivaizdžiai parodė, kad smurtą ir žudynes puikiai gali pateisinti ir sekuliaristinės ideologijos. Dar daugiau, nepaisant gražių Johno Lennono dainos „Imagine“ žodžių, penkiasdešimties okupacijos metų patirtis atskleidžia, kad žmonės nėra linkę atsisakyti religijos net per prievartą.

Tikrasis blogis yra ne religija apskritai, o žmogaus polinkiu į smurtą manipuliuojantys neapykantos išpažinėjai.

(Pagal DELFI)

Nežinau, ar keliai  be BMW būtų saugesni, tačiau statistika, kuria remiasi autorė tikrai nepadės atsakyti į šį klausimą. Statistika, kuri padėtų atsakyti į šį klausymą būtų, kokia proporcija BMW vairuotojų padaro avarijas palyginus su kitų markių automobilių vairuotojais.

O dėl religijos: nepamirškit, kad priedangą ir aplinką radikaliesiems tikintiesiems sukuria tie nuosaikieji tikintieji. Tie patys, kurie tikėjimą nepagrįstais senoviniais prietarais ir nesąmonėmis laiko vertybe. Tie patys, kurie nepasmerkia kitų, konservatyvesnių, tikinčiųjų dėl vienos ar kitos grupės diskriminavimo ir pan.

Sekmadienį rinkimus Lenkijoje laimėjo konservatyvioji partija „Teisė ir teisingumas“

Sekmadienį rinkimus Lenkijoje laimėjo konservatyvioji ir euroskeptiškoji Jaroslawo Kaczynskio partija „Teisė ir teisingumas“.

– J. Kaczynskio partijos įdomesni planai: religiją padaryti privalomu egzaminu abiturientams, visiškai uždrausti abortus. Ką manote?

– Lietuvos švietimo sistema yra Lietuvos, o tai, ką spręs naujoji Lenkijos vyriausybė bus jų reikalas. Mums nereikia nei kištis, nei kritikuoti, nei bijoti, kad mums primes savo politiką. Jų siūlymai gali būti visokie, net paskelbti karą Kinijai, bet palaukim, ar tai bus oficialūs politiniai dalykai.

(Pagal lrytas.lt)

TTP ypač griežtai pasisakė prieš migrantų perkėlimą į Lenkiją, net baugino, kad jie gali užkrėsti lenkus visokiomis ligomis. Tai atitiko visuomenės nuotaikas, nes apklausos rodė, kad 80 proc. lenkų nenori įsileisti į šalį pabėgėlių.

Lietuviai irgi nėra itin palankūs migrantams. Tad galima laukti, kad TTP pavyzdžiu šia korta mėgins naudotis ir Lietuvos politikai.

Dar TTP žadėjo uždrausti abortus, įvesti privalomą tikybos egzaminą, stiprinti Bažnyčios vaidmenį visuomenėje.

Gal abortų draudimas ir nesulauktų mūsų šalyje didesnio pritarimo, bet Lenkijos pavyzdys gali įkvėpti ne tik Lietuvos lenkų rinkimų akciją (LLRA), bet ir kai kurias kitas politines jėgas griebtis kitų davatkiškų užmojų, pasisakyti prieš europinę toleranciją įvairioms mažumoms.

(Pagal Lenkų dešiniųjų sėkmė gali įkvėpti politikus ir Lietuvoje – lrytas.lt)