Jūsų pinigai religijai: Pasvalio savaivaldybė skyrė 10 300 eurų prietarų sklaidai

Pasvalio savaivaldybė skyrė 10 300 eurų prietarų sklaidai finansuoti:

1. Skirti 10 300 eurų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Kultūros, sporto, bendruomenės ir jaunimo veiklos plėtros programos pagal priemonę 04.02.01.02.02. „Religinių bendrijų rėmimas“:

Eil. Nr.

Parapijos pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija

950

2.

Grūžių Švč. Mergelės Marijos parapija

900

3.

Joniškėlio Švč. Trejybės parapija

1 200

4.

Krinčino Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija

1 750

5.

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija

1 000

6.

Pušaloto Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija

900

7.

Saločių Šv. Juozapo parapija

1 500

8.

Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija

900

9.

Vaškų Šv. Juozapo parapija

1 200

2. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti finansavimo sutartis su religinėmis bendrijomis.