Gailestingumo misionieriai mat atsirado

Ypatingą Gailestingumo jubiliejų gruodžio 8-ąją paskelbė popiežius Pranciškus, antradienio rytą Vatikane po šv. Mišių atidarydamas Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris.

[…]

Rugsėjį jis netikėtai paskelbė, kad per Gailestingumo jubiliejų kunigams bus suteikti ypatingi įgaliojimai suteikti išrišimą moterims, kurioms buvo atlikti abortai. Apie 800 kunigų visame pasaulyje bus paskirti „gailestingumo misionieriais“, kuriems bus patikėta skatinti aukštesnio lygio išpažintis tarp tikinčiųjų. Šiai misijai bus pasirenkami dvasininkai, kurie yra iškalbūs pamokslininkai, suprantantys žmogiškąsias silpnybes ir gebantis klausytis išpažinčių taip, kad išpažįstantis nuodėmes, anot Pranciškaus, nesijaustų „tarsi kankinimų kambaryje“.

(Pagal Delfi)

Man belieka tik priminti, kad Katalikų Bažnyčia yra viena iš pagrindinių institucijų diegiančių tą beprasmį kaltės jausmą dėl abortų. Abortas nėra nuodėmė prieš nieką, nes nenusidema nei prieš dievą (nes jo paprasčiausiai nėra), nei prieš vaiką (na gi nėra dar vaiko).

Tad jeigu nevykdytumėt tokio psichologinio smurto prieš žmones, tai nereikėtų nuo tų kompleksų ir vaduoti…