Antivakseriai seimūnai

Šiandien išaiškėjo, kad Seime turime keletą antivakserių: Dangutę Mikutienę, Gintarą Tamošiūną, Vitalijų Gailių ir Aureliją Stancikienę:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nagrinėti Seimo narių pareiškimą, kuriuo prašoma išsiaiškinti, ar teisėtas buvusio sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymas, draudžiantis į ugdymo įstaigas priimti neskiepytus vaikus.

„Pranešimas priimtas nagrinėti“, – BNS patvirtino teismo atstovė Neringa Lukoševičienė.

Į teismą kreipėsi Seimo nariai „darbiečiai“ Dangutė Mikutienė, Gintaras Tamošiūnas, liberalas Vitalijus Gailius, ir mišrios Seimo narių grupės atstovė Aurelija Stancikienė.

Parlamentarai prašo teismo išvados, ar nuo sausio 1-osios įsigaliojęs ministro įsakymas neprieštarauja Lietuvos įstatymams, juose įtvirtintiems įstatymų viršenybės, lygių galimybių, konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principams.

(Pagal KaunoDiena.lt)

Priminsiu, kad 2015-ųjų pabaigoje Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė analogišką vieno eilinio antivakserio skundą. Čia nuoroda į pilną Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą:

Nurodė, kad tirdama pareiškėjo ir kitų asmenų analogiškus skundus siekė išsiaiškinti galimą diskriminaciją religijos ir amžiaus pagrindu. Tuo tikslu buvo paprašyta kompetentingų institucijų pateikti nuomonę skunduose minimais klausimais. Tokią nuomonę pateikė Sveikatos apsaugos ministerija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija bei šios srities mokslininkai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Vilniaus universiteto medicinos fakulteto. Atsižvelgdama į šių institucijų argumentus bei į Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 patvirtintos Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 m. programos nuostatas, diskriminacijos sampratą bei Tarnybos praktiką, diskriminacijos religijos pagrindu nenustatė. Pabrėžė, jog abortuotų kūdikių ląstelių nėra nei vienos Lietuvoje skiepijamų vakcinų sudėtyje, o tam tikrų vakcinų gaminimui naudojamos ląstelių linijos negali būti prilyginamos ar laikomos abortuoto kūdikio audiniu.

Tarnyba nurodė, kad nenustatė ir diskriminacijos dėl amžiaus. Skiepijimų kalendorius yra sudaromas atsižvelgiant į vaiko fiziologinius ypatumus, įvairių vakcinomis valdomų ligų ypatumus taip, kad kiekvieno amžiaus vaikai gautų jiems optimaliai parinktas vakcinas. Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius numato ir mokyklinio amžiaus vaikų skiepijimą, tačiau jiems skiepijamos kitos, jų amžių atitinkančios vakcinos, todėl vaikų anatominių bei fiziologinių ypatumų, užkrečiamųjų ligų plitimo vaikų kolektyvuose epidemiologinių ypatumų negalima laikyti diskriminavimu amžiaus pagrindu. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju asmenys traktuojami skirtingai ne pagal tai, kokius įsitikinimus jie turi ar kokio amžiaus jie yra, tačiau pagal tai, ar jie yra paskiepyti. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs tai, jog diskriminacija arprivilegijomis nelaikytinas toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu taip siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, 1995m. sausio 24 d. išvada).

Ministerija nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad draudimas lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas neskiepytiems vaikams yra diskriminacinis. Pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju asmenys traktuojami skirtingai ne pagal tai, kokius įsitikinimus jie turi ar kokio amžiaus jie yra, tačiau pagal tai, ar jie yra paskiepyti. Ministerija pažymėjo, kad neneigia asmenų teisės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tačiau mano, jog ši teisė yra neatsiejama nuo teisės aktų nustatytų pareigų (įskaitant vaikų skiepijimą) vykdymo. Konstitucijos 38 str. 2 d. įtvirtinta valstybės konstitucinė pareiga saugoti ir globoti vaikystę. Valstybė, atsižvelgdama į nacionalines sąlygas ir savo galimybes, taip pat turi užtikrinti visas sąlygas vaikui gyventi ir augti sveikam. Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad, tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, visada būtina įvertinti sprendimą ar bet kokį kitą veiksmą vaiko interesų požiūriu bei užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti.

Tikiuosi, kad ir šįsyk teismas priims mokslu ir visuomenės interesais paremtą nutarimą.

 

One thought to “Antivakseriai seimūnai”

  1. Na ir puiku. Dar keturios pavardės, už kurias nereikia balsuoti. Kaip gerai, kad politikai didžiuojasi savo bukumu ir jį viešai demonstruoja – daug lengviau susigaudyti.

Komentavimo galimybė išjungta.