Kaip Lietuva kovojo prieš šeimas: su lietuviu susituokęs baltarusis negavo leidimo gyventi Lietuvoje

Migracijos departamentas nesuteikė leidimo gyventi Lietuvoje baltarusiui, Olandijoje susituokusiam su lietuviu.

„Kadangi čia buvo pirmas toks atvejis, kuriamas precedentas, mes kreipėmės į VRM nuomonės, nes tai yra migracijos politiką formuojanti įstaiga. VRM pateikė nuomonę, kad tos pačios lyties asmenų santuokos Lietuvoje negali būti sudaromos ir iš esmės tokia santuoka negali būti pripažįstama Lietuvoje“, – aiškino E.Gudzinskaitė.

Jos teigimu, ministerija nepritarimą leidimo išdavimui grindė visuomenės interesu, o departamentas VRM pozicijos nekvestionavo.

„Ministerija remiasi tuo, kad dabartinė daugumos Lietuvos piliečių nuomonė ir jos nulemta įstatymų leidėjo valia yra nepripažinti tos pačios lyties asmenų porų santuokų ir būtent jeigu būtų išduotas leidimas gyventi, būtų nepaisoma tiek įstatymų leidėjo valios, tiek daugumo piliečių nuomonės ir tai būtų iš esmės visuomenės intereso pažeidimas (…). ES išties negali diktuoti kiekvienai valstybei, ar leisti sudaryti santuokas tos pačios lyties asmenims“, – aiškino laikinoji departamento direktorė.

Pagal įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties, vienas iš leidimo laikinai gyventi Lietuvoje pagrindas yra šeimos susijungimo atvejai. Įstatymas apibrėžia, kad Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai.

(Pagal DELFI)

Papildomam skaitymui

  • Apie šį prašymą rašėme anksčiau čia.
  • LRT: Europos teisės ekspertai palankūs Lietuvoje apsigyventi norinčiam lietuvio sutuoktiniui

Priminimas

Tai puikus pavyzdys situacijos, kai politikieriai kovojantys „už šeimą“ iš tikro trukdo šeimoms.

Ką daryti?

Nediskriminuoti žmonių.