George Soros veikla – taip turėtų elgtis kiekvienas doras žmogus

Respublika.lt skundžiasi milijardieriaus George Soros veikla:

DCleaks.com nutekinti verslo magnato, finansų rinkų spekulianto, milijardieriaus Džordžo Sorošo (George Soros) valdomo Atviros visuomenės fondo dokumentai atskleidė, kaip išleidžiant šimtus milijonų JAV dolerių kairiųjų iniciatyvų paramai kišamasi į valstybių vidaus politiką visame pasaulyje. Pasaulyje tai plačiai aptarinėjamas skandalas, tačiau sisteminė Lietuvos žiniasklaida lyg sutartinai tyli.

Kaip ten bebūtų, žiniasklaida netyli. Kita vertus „Respublika“ tokio lygio, kad sunku ją vadinti „žiniasiaklaida“… Tad šįsyk su tuo sutiksiu.

DCleaks.com paviešinti dokumentai taip pat rodo, kad Dž.Sorošo finansuojamos grupės Europoje remia politikus, pasisakančius už atvirų sienų politiką, taip pat finansiškai paremia žurnalistus, palankiai atsiliepiančius apie imigraciją į Europą. Pavyzdžiui, Dž.Sorošo remiamos grupės agitavo prieš partijos „Teisė ir teisingumas“ išrinkimą Lenkijoje, o pats Dž.Sorošas siūlė nepaisyti referendume Britanijoje išreikštos britų valios palikti Europos Sąjungą.

Atvirų sienų politika yra labai naudinga paprastiems žmonėms. Apsidairykite, kiek jūsų artimųjų šiuo metu dirba užsienyje ir ten uždirbtais pinigais padeda giminėms Lietuvoje. Uždaros sienos trukdo žmonėms ir prekybai.

Priešintis religiškai-nacionalistinių partijų, tokių kaip „Teisė ir teisingumas“ pakliuvimui į valdžią yra kiekvieno žmogaus branginančio laisvę ir įvairovę pareiga. Kaip matome iš pastarųjų metų įvykių, ši šutvė atėjusi į valdžią atliko jau ne vieną rimtą prasižengimą žodžio ir minties laisvei.

O apie Brexit patariamąjį referendumą nė nekalbėsiu, nes suprantu žodžio „patariamasis“ apibrėžimą.

Iš nutekintų dokumentų taip pat matyti, kad Dž.Sorošo Atviros visuomenės fondas prisidėjo prie spaudimo, daryto B.Obamos administracijai, siekiant padidinti kasmet į šalį priimamų pabėgėlių skaičių nuo 70 iki 100 tūkst.

Puiku, žmonėms nukentėjusiems nuo karo ir diktatorių reikia padėti! JAV turi pakankamai resursų, kad galėtų priimti 100 kart daugiau pabėgėlių. Padėti nukentėjusiems žmonėms yra gerai!!!

Dokumentų nutekinimas taip pat padeda suprasti, kaip Dž.Sorošas veikia, norėdamas užčiaupti islamo kritikus. Islamą kritikuojantys aktyvistai, tokie kaip Robertas Spenseris (Robert Spencer), Frenkas Gafnis (Frank Gaffney) ir Pamela Geler (Pamela Geller), buvo juodinami jiems oponuojančių tyrėjų, priklausančių nevyriausybinei organizacijai Amerikos progreso centrui, kuris finansuojamas Dž.Sorošo.

Kaip teigiama 2011 metų dokumente „Ekstremali poliarizacija ir pilietinio diskurso žlugimas“, Dž.Sorošo remiamų tyrėjų užduotis buvo „tirti ir sekti“ minėtų islamo kritikų veiklą, siekiant „kovoti su antimusulmoniška ksenofobija ir skleisti toleranciją“.

Islamas, kaip ir krikščionybė yra didelė nesąmonė. Tačiau, skriausti ir diskriminuoti žmones vien dėl to, kad jie musulmonai ar vien dėl to, kad jie – krikščionys yra žiauru ir neteisinga. Labai svarbu, kad žmonės nebūtų nurašomi vien dėl to, kokia yra jų religija. Kovoti prieš diskriminaciją yra gerai!

Naujienų portalas „Breitbart“ praneša, kad Dž.Sorošas beveik 650 tūkst. JAV dolerių parėmė organizaciją „Black Lives Matter“, o dar anksčiau rėmė kelias kitas organizacijas, vėliau išaugusias į „Black Lives Matter“.

Taip, JAV institucijose (ypač tai matoma iš JAV policijos elgesio) dominuoja ir tiesioginis ir užslėptas rasizmas. Kovoti prieš rasizmą yra gerai!

Slaptas dokumentas parodo Dž.Sorošo planą pakeisti įstatymus visose negimusią gyvybę saugančiose šalyse, ypač didelį dėmesį skiriant Airijai.

Dokumentas atskleidžia Atviros visuomenės fondo 2016-2019 metų strategiją kovojant už „moterų teises“. Plane numatyta pirmiausia kovoti už įstatymų pakeitimą Airijoje ir šia šalimi pasinaudoti kaip pavyzdžiu kovojant už abortus legalizuojančių įstatymų priėmimą „kitose katalikų dominuojamose šalyse“.

Atviros visuomenės fondo dokumente taip pat rašoma apie abortų aktyvizmo finansavimą Meksikoje, Zambijoje, Nigerijoje, Pietų Afrikoje, Tanzanijoje ir Lotynų Amerikoje.

Kovoti už moterų teises yra gerai! Griauti moterų gyvenimus ir versti jas gimdyti yra nežmoniška!

Pabaigai

Kiekvieno doro žmogaus pareiga daryti taip, kad pasaulis būtų geresnė vieta visiems. Būtų labai keista, jeigu Sorosas nedarytų nieko, kad pasaulis būtų geresnis.

(Citatos iš Respublika.lt)