André Comte–Sponville

Iš interviu su prancūzų filosofu André Comte–Sponville:

Ar būtina tikėti Dievu, kad galvotum, jog nuoširdumas yra geriau nei melas? Dosnumas geriau nei savanaudiškumas? Drąsa geriau nei bailumas? Švelnumas ir užuojauta geriau nei žiaurumas ir smurtas? Meilė geriau nei neapykanta? Aišku, kad ne. Žinoma, jei tikite Dievu, manysite, kad šios vertybės – nuoširdumas, dosnumas – yra įrašytos Dievuje. Tačiau jei esate ateistas, manysite, kad jos įrašytos žmoguje. Ne žmoguje kaip gyvūno rūšyje, kaip homo sapiens, o veikiau žmoguje kaip istorijoje, kultūroje. Kitaip tariant, šios vertybės nėra įgimtos, žmonijai prireikė tūkstantmečių, kad jas įgytų, ir jas turime perduoti…

(Pilną tekstą skaitykite ateizmasirateistai.lt)