Pasaulio lietuvių senbernių sąjunga kovoja prieš moterų teises

PLSS buvo sukurta 1986 metų gruodžio 31 dieną New Yorko Centriniame parke, prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos paminklo.

Tai vienintelė lietuviška organizacija, kurios tikslas yra susinaikinti, tai yra apvesdinti visus brolius.

Keletą punktų galiu išvardinti: kaip jau minėjau, įstatuose yra numatyta, kad labai svarbu kuo greičiau sutuokti kuo daugiau senbernių, ištiesti pagalbos ranką broliams, kenčiantiems vienatvę ir kviesti juos į įvairius renginius. Taip pat mes kovojame prieš marksizmą ir feminizmą, nes abu „izmai” skatina dalintis svetimais turtais ir teisėmis.

Mūsų veiklos esmė – suvesti, supažindinti ir pralinksminti kuo daugiau porų; prižiūrėti jų sėkmingą meilikavimą, teikti susižiedavimo, lietuviškų vedybų apeigų konsultacijas, suvesti būsimus sutuoktinius su tinkamu klebonu, sutarti dėl piršlio pareigų ir honorarų.

(Pagal Vakarų ekspresą)

Ką daryti?

Moterims susidūrusioms su senbernių sąjunga – rimtai apsvarstyti ar tikrai norite susidėti su žmogumi kovojančiu prieš jūsų teises.

Senberniams – rimtai pagalvoti ar tikrai norite teršti savo reputaciją su šia purvina organizacija.