Kodavimas / Torpedo

Veryga uždraudė kodavimą nuo alokoholio / neegizstuojantį vaistą Torpedo, dėl to, kad tai neveikiantis š. Tai – nuostabu!

Deja, vietoj to, kad žiniasklaida pasidžiaugtų, kad uždrausta apgaundinėti žmones atsidūrusius sunkioje situacijoje, jie suteikia tribūną visokiems šunsnukiams norintiems ir toliau apgaudinėti žmones, bei tipams nesuprantantiems, kaip veikia realybė.

Pvz. Šiaulių kraštas rašo:

„Ką pa­sie­kė svei­ka­tos apsaugos mi­nist­ras, už­drau­dęs va­di­na­mąjį ko­da­vi­mą? Ogi tai, kad prie vi­so­kių „pro­fe­so­rių“, „bū­rė­jų“ ka­bi­ne­tų nu­si­drie­kė il­giau­sios ei­lės. Žmo­nės ei­na ten ir mo­ka di­de­lius pi­ni­gus. Ži­no­ma, da­bar pri­va­čios įstai­gos tai va­di­na ne ko­da­vi­mu, o kon­sul­ta­vi­mu ir gy­dy­mu, nors at­lie­ka tas pa­čias pro­ce­dū­ras“, – sa­ko gy­dy­to­ja J. Kuz­ne­co­va, su pri­klau­so­my­bių li­go­niais dir­ban­ti 30 me­tų.

Ach Kuznecova, ar neatrodo, kad pakliuvai į tą „juokiasi puodas, kad katilas juodas“ situaciją? Jeigu pardavinėjai neveikiantį š ligoniams sunkioje situacijoje, tai nesuprantu, ko dabar tyčiojiesi iš „būrėjų“ ir „profesorių“…

lrytas irgi rašo:

[Kodavimo] pasigenda į alkoholio liūną įklimpę žmonės ir juos prižiūrintys probacijos pareigūnai. „Visi mūsų įskaitoje esantys žmonės turi problemų su alkoholiu ir kodavimas jiems buvo pagrindinis išsigelbėjimas. Mūsų politikų kalbėjimas, kad kodavimas yra šarlatanizmas, man juokingas. Ateikite ir paklauskite žmonių, kurie užsikoduoja, ar šitas dalykas veikia, ar neveikia.“

Jeigu tikrai tikite, kad žmonių atsiliepimai apie vieną ar kitą dalyką, yra visuomet atitinkantys realybę – tai jus nuliūdinsiu. Žmonių smegenys yra linkusios daryti tūkstančius sisteminių klaidų (žr. tokių klaidų tipų sąrašiuką) ir dėl to mums teko ilgai gilintis, kaip mums atsikratyti tų sisteminių klaidų ir kokie tyrimų metodai labiausiai tinka išsiaiškinti, ar vaistai/gydymo priemonės tikrai veikia, ir koks jų efektyvumas

Tad kviečiu pasidžiaugti, kad bent jau šioje srityje Lietuva uždraudė apgaudinėti žmones! Kviečiu paraginti savo išrinktus Seimo narius ir minsterijų atstovus uždrausti ir daugiau neveikiančių dalykų – homeopatiją, akupunktūrą ir t.t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *